Baltic Welders OÜ 2023

LEADER toetus

TOETUS I

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Baltic Welders OÜ tootmisseadmete soetamine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti otseseks eesmärgiks on soetada Baltic Welders OÜ-le tootmiseks vajalikud seadmed, võtta need ettevõtte materiaalse põhivarana arvele ja tootmises kasutusele. Projekti tulemusena muutub kogu tootmis- ja teenindusprotsess efektiivsemaks, kiiremaks, paindlikumaks ja kasumlikumaks ning paraneb toodete kvaliteet. Samuti paraneb töökeskkond ja kasvab ettevõtte võimekus töötada välja uusi ja innovaatilisi tooteid ning arendada olemasolevaid.

TOETUS II

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Metallifreespingi ostmine ning haavliruumi parendamine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti otseseks eesmärgiks on soetada Baltic Welders OÜ-le tootmiseks vajalik metallifreespink ning paigaldada seinakatted ja valgustid haavliruumi. Investeeringu tulemusena muutub tootmisprotsess efektiivsemaks ja paindlikumaks.

TOETUS III

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Baltic Welders OÜ tootmisseadmete soetamine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti otseseks eesmärgiks on soetada Baltic Welders OÜ-le tootmiseks vajalikud seadmed (kahveltõstuk ja metalli lintsaag). Uute seadmete soetamine võimaldab muuta tootmise efektiivsemaks ja paindlikumaks, suurendada tootmismahtusid ja tagada toodete jätkuvalt kõrget kvaliteeti, samuti tegeleda järjepidavalt tootearendusega, et paremini rahuldada klientide vajadusi.

TOETUS IV

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Tootmisseadmete ja tööriistade ostmine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti otseseks eesmärgiks on soetada Baltic Welders OÜ-le tootmiseks vajalikud tootmisseadmed ja tööriistad. Investeeringu tulemusena muutub tootmisprotsess efektiivsemaks ja paindlikumaks.

TOETUS V

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Projekteerimise tark- ja riistvara ning seadmete ostmine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti otseseks eesmärgiks on projekteerimise tark- ja riistvara ning uutest seadmetest markeerimismasina koos alusraamiga, telfri, platvormhaagise ja kahveltõstuki ostmine. Investeeringu tulemusena kasvab ettevõtte võimekus töötada välja uusi ja innovaatilisi tooteid ning arendada olemasolevaid, tootmisprotsess muutub efektiivsemaks ja paindlikumaks.

Comments are closed.

a