Baltic Welders OÜ 2016
BALTIC WELDERS
Vi förvandlar stora idéer
till toppenprodukter
Vi konstruerar och tillverkar kvalitetsredskap till tunga maskiner
Slider
KVALITET

Kvalitetsprodukter av kvalitetsmaterial

YRKESSKICKLIGHET

Produkter tillverkade av skickliga yrkesmän

LEVERANSSÄKERHET

Vi levererar våra produkter alltid inom utlovad tid

Baltic Welders OÜ startade sin verksamhet i januari 2016. Tidigare erfarenhet från metallindustrin har vi haft sedan 2010. Vårt team består av erfarna svetsare, konstruktörer, en produktionschef och VD. Vi har kompetensen som behövs för att tillverka de bästa redskapen för dina byggmaskiner.

Erfarenhet

Vi prioriterar precision och innovativa lösningar för att kunna erbjuda kunderna en kompromisslös kvalitet i våra produkter och tjänster.

Baltic Welders är ett företag som förser byggmaskiner med egentillverkade högklassiga redskap med lång livslängd. Lång erfarenhet och kontinuerlig utveckling inom tung tillverkningsindustri har hjälpt oss att vinna våra kunders förtroende och belåtenhet.

Kort projektbeskrivning

Startbidrag ska användas för anskaffning av nödvändiga anläggningstillgångar för produktion. Projektets syfte är att kunna investera i grundläggande produktionsutrustning och erbjuda de bästa produkterna och lösningarna. Projektet har resulterat i ny produktionsutrustning, nya arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft. Projektet medfinansieras av EU:s Regionala Utvecklingsfond. Bidragsbeloppet är 15 000 euro.

Stödmottagare: Baltic Welders OÜ

Projektnamn: ”Anskaffning av produktionsutrustning till Baltic Welders OÜ”.

Projektmål och förväntade resultat:

Projektets direkta mål är att anskaffa nödvändig produktionsutrustning till Baltic Welders OÜ. Utrustningen ska ingå i företagets materiella anläggningstillgångar och ska tas i bruk i produktionen. Projektet resulterar i en mer effektiv, operativ, flexibel och lönsam produktions- och tjänsteprocess samt en förbättrad produktkvalitet. Dessutom förbättras arbetsmiljön och företagets förmåga att ta fram nya innovativa produkter och vidareutveckla de befintliga.

Comments are closed.